» Aktualności
» Dokumenty
» NAUCZANIE ZDALNE
» Pedagog radzi
» W szkole
» Wirtualna świetlica
» REKRUTACJA
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» Sport
» Nauczyciele
» Projekt - CSW2020 -ULI- Cyberkids /SP Stawiszyn
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Informacje dla uczniów ósmej klasy SP
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus 2016
» Erasmus Plus 2019
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności
.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8

» Aktualności » REKRUTACJA » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus 2016
 START > Aktualności > Rok Szkolny 2016/2017 > Wychować człowieka mądrego

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie znalazła się wśród 64 szkół i placówek, które będą realizować Ogólnopolski Projekt "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.                     

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

  • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi
    i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
  • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów
    i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
  • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych - dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów
    i podejmowaniu samodzielnych decyzji,

Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w projekcie jest bezpłatny.


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności