» Aktualności
» Dokumenty
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» W szkole
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Sport
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności


.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8

» Aktualności » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus
 START > Aktualności > Rok Szkolny 2017/2018 > Piłki, które bawią i uczą …

 Piłki, które bawią i uczą …

Nasza szkoła wzbogaciła się o nowatorską, bardzo atrakcyjną pomoc dydaktyczną – edukacyjne piłki EDUball. Innowacyjne piłki  Eduball to 100 piłek do mini gier zespołowych w pięciu kolorach, z naniesionymi literami alfabetu, cyframi oraz znakami działań matematycznych i znakiem obsługi poczty internetowej (@).

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają ogromną potrzebę ruchu i często  trudno zatrzymać je w ławkach przez większość dnia w szkole.  Kompromisowym rozwiązaniem jest nauczanie treści humanistycznych i matematycznych poprzez ruch. Wykorzystując fakt, że aktywność ruchowa z piłką jest ulubioną formą zabawową naszych uczniów, nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili cykl lekcji z eduballami w klasach I – IV szkoły podstawowej.

Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z EDUballami zdobywały wiedze i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego i matematyki. Poznając treści z zakresu edukacji językowej i matematycznej, rozwijały zdolności motoryczne i doskonaliły umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty oraz wiele innych. Wykonywały w pamięci dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, następnie szukały wyniku. Układały wyraz wieloliterowe z zastosowaniem odpowiednich liter wskazanych przez nauczyciela w zadaniach, tworzyły powiedzenia, współpracując przy wykonywaniu poszczególnych zadań.

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych przyczyniają się również do rozwijania pamięci wzrokowej, słuchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, orientacji czasowo-przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Uczą współpracy w grupie, a także rozwijają indywidualne cechy np. zręczność i szybkość.

Lekcje wychowania fizycznego z EDUballami  przebiegały w atmosferze ciekawości, radości i współpracy, a co najważniejsze dzieci BAWIĄC - UCZYŁY SIĘ.

 

 

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności