» Aktualności
» Dokumenty
» NAUCZANIE ZDALNE
» Pedagog radzi
» W szkole
» Wirtualna świetlica
» REKRUTACJA
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» Sport
» Nauczyciele
» Projekt - CSW2020 -ULI- Cyberkids /SP Stawiszyn
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Informacje dla uczniów ósmej klasy SP
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus 2016
» Erasmus Plus 2019
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności
.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8

» Aktualności » REKRUTACJA » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus 2016
 START > Dokumenty > RODO w Szkole Podstawowej im. W Pola w Stawiszynie

»  Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do szkoły
»  Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole
»  Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

RODO w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, Szkolna 8 , 62-820 Stawiszyn. Może się z Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 62 7528032 lub adres email: sekretariat.stawiszyn@wp.pl 

 

2) może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 627528032 bądź adresem e-mail: zsstawiszyn@gmail.com 

 

3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu: 

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły; 
  2. Realizacji zadań oświatowych; 
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole; 
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły; 
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa. 

4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650). 

 

5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

 

6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego. 

 

7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). 

 

9) Ma Pani/Pan prawo do: 

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  3. przenoszenia swoich danych osobowych, 
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego. 

 

11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


Zapoznaj się z naszą polityką prywatności